ANN Transportdiensten

is een gespecialiseerd onderdeel van Auto Netwerk Nederland wat voorziet in het beschikbaar stellen van een ervaren (oproep) chauffeur in het bezit van alle rijbewijzen, code 95 en een digitale chauffeurspas.

 

 24-7

ANN Transportdiensten:

 • Stelt u een (oproep) chauffeur “ter beschikking” onder NIWO nummer.
 • Levert een chauffeur met een “Verklaring van terbeschikkingstelling”.
 • Kan op zeer korte termijn leveren (Indien nodig binnen het uur)
 • Voorziet u in een Modelovereenkomst “Geen werkgeversgezag” in het kader van de wet DBA welke uw transportbedrijf vrijwaart van alle sociale lasten.
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Beschikt over een BTW nummer
 • Verstrekt u wekelijks een btw-factuur met een betalingstermijn van 7 dagen
 • Regelt de urenverantwoording naar u toe m.g.v. een bij de factuur gevoegde “Uren-verantwoordingsstaat”.

Een ervaren ANN chauffeur bied u en uw bedrijfsvoering de volgende voordelen !

 • Kan binnen het uur worden ingezet.
 • Alleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden aan u berekend.
 • Geen werk, geen uren gemaakt, geen factuur.
 • Geen sociale lasten voor u als werkgever, alleen een factuur
 • Geen full time medewerker in loondienst waar niet altijd werk voor is.
 • Makkelijk inzetbaar tijdens ziekte en/of vakantie van uw vaste personeel.
 • Ook inzetbaar voor periodes van een week, maand en/of half jaar
 • Kan ook voor 1 rit in de week (vast) ingezet worden.
 • Sterk gemotiveerde krachten die zuinig zijn op uw klanten en materieel.
 • Zware avond en nachturen en/of pittige roosters geen probleem
 • Eventuele overnachting(en) in het buitenland geen probleem.
 • Vliegt indien gewenst naar iedere bestemming om naar iedere door u gewenste locatie te rijden.
 • Kan ook als “dubbel bemand”, chauffeur ingezet worden.

 

U bent bij ANN Transportdiensten aan het juiste adres voor het vinden van een goede (oproepbare) Nationale en Internationale chauffeur.

Onze chauffeurs hebben ervaring met Trekker-opleggers en wipkar combinaties. We hebben jarenlange ervaring in met name het geconditioneerde vervoer van bloemen, planten en AGF, dus we weten waarover we praten!

Wij zijn voornamelijk actief in Noord-Holland, maar verrichten onze diensten ook desgewenst in andere omliggende provincies.

 

ANN Transportdiensten hanteert de volgende op met name de kwaliteit van de geleverde chauffeur en verleende diensten gebaseerde tarieven:

Basis Uurloon Binnenland : € 22,50 (Uren tussen 06.00 en 17.00 uur)

 • Toeslag op het tarief Binnenland  van € 1,50 p/u voor uren gemaakt op weekdagen tussen 17.00 en 06.00 uur. (Uurtarief wordt € 24,00)
 • Toeslag op het tarief Binnenland van € 2,50 p/u voor alle uren gemaakt op zaterdag en zondag gekoppeld aan bovenvermelde tijden.
 • Dagvergoeding bij ritten vanaf 6 uur en langer € 7,50
 • Op feestdagen geldt het zondagstarief.

Basis Uurloon Buitenland : € 25,00 (Uren tussen 06.00 en 17.00 uur)  

 • Toeslag tarief Buitenland  van € 2,50 p/u voor uren gemaakt op weekdagen tussen 17.00 en 06.00 uur. (Uurtarief wordt € 27,50)
 • Toeslag tarief Buitenland van € 2,50 p/u voor alle uren gemaakt op zaterdag en zondag gekoppeld aan bovenvermelde tijden.
 • Dagvergoeding bij eendaagse ritten vanaf 6 uur en langer € 12,50
 • Dagvergoeding tussentijdse dagen, meerdaagse ritten € 35,-
 • Op feestdagen geldt het zondagstarief.

Reiskostenvergoeding : € 0,30 c/km (Bij enkele reis afstanden groter dan 15 km)

 1. Van het totaal aantal gemaakte uren worden de wettelijk voorgeschreven en/of werkelijk genoten rusttijden afgetrokken.
 2. Wachttijden buiten de rust, rij en werktijden om, voor b.v. een boot, trein of anderzijds worden gefactureerd tegen 50% van het op dat moment geldende tarief.

 

(Alle uren worden gespecificeerd d.m.v. een “Uren-verantwoordingstaat” toegevoegd aan de factuur)

 

Onze Transportdiensten zijn net als onze overige diensten die wij aanbieden gebaseerd op:

Wederzijdse tevredenheid !
Hoge service en kwaliteit !
Kennis en ervaring !
Persoonlijke benadering !

 

24-7

Transportbedrijven die naar volle tevredenheid gebruik maakten of maken  van de diensten van ANN Transportdiensten. 

 

John Pronk

John Pronk Transport

Dick Vijn

Dick Vijn Logistiek

Hessing Logistiek

Hessing Logistiek

Vraag hier een chauffeur aan